Tavoitteet luonto-ohjaaja koulutukselle

Tänään alkaa minun opiskelutaival Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon, luonto-ohjaajaksi. Ennakkotehtäviä saimme jo tehtäviksi. Tutustuin tutkinnon perusteisiin ja tein oman osaamiskartoituksen.  Pohdin millaista osaamista ja henkilökohtaisia ominaisuuksia luonto-ohjaaja tarvitsee ja pohdin SWOT -analyysiä minua kiinnostavasta palvelusta.

Asetin koulutukselle ja itselleni seuraavat konkreettiset tavoitteet:

  1. Luonto-ohjaajatutkinnon suorittaminen niin, että hallitsen kaikki tutkinnon perusteena olevat asiat hyvin tai erinomaisesti eli erityisesti luonto- ja ympäristö tieto-taidon parantaminen.
  2. Liiketoimintasuunnitelma oman yrityksen perustamiseksi ja sitä kautta yritystoiminnan käynnistämisen mahdollistaminen syyskuussa 2018
  3. SWOT-analyysissa esiin nousseiden heikkouksien kehittäminen
  4. Blogin aktiivinen kirjoittaminen opiskelun edetessä, ollen samalla oppimispäiväkirja. Pyrin tekemään jokaisen tehtävän niin, että ne ovat julkaistavissa blogissa osoittaen oppimista ja asiantuntemustani. Samalla myös kirjoitus- ja valokuvaustaitojen kehittäminen.

Millaista osaamista ja henkilökohtaisia ominaisuuksia luonto-ohjaaja tarvitsee?

Luonto-ohjaaja ottaa vastuun luonnosta ja ihmisestä toimiessaan kestävän kehityksen esimerkillisenä sanansaattajana. Hän arvostaa ja kunnioittaa luontoa ja ihmistä.

Luonto-ohjaaja on esiintyjä, tarinan kertoja. Hän innostaa omalla persoonallaan asiakkaat heittäytymään osaksi luontoa ja auttaa heitä sisäistämään luonnon ja ulkoilman merkityksellisyyden hyvinvoinnissa. Hän osaa kertoa luonnosta ja sen ilmiöistä kiinnostavalla tavalla, joka motivoi kuulijaa oppimaan ja innostumaan asiasta lisää.   

Luonto-ohjaaja tietää ja tuntee luonnon ja sen ilmiöt, eläimet ja kasvit. Hän havannoi ympäristöään jatkuvasti ja näkee siellä mahdollisuuksia elämysten syventämiseen. Luonnontuntemus on loputonta oppimista ja havainnointia. Se on kiinnostusta myös erilaisiin kulttuureihin, paikalliseen historiaan ja siihen miksi ympäristö ja luonto on muotoutunut juuri sellaiseksi kuin se on. Luonto-ohjaajan tulee selvitä suomalaisten asiakkaiden lisäksi myös kansainvälisistä tehtävistä.

Luonto-ohjaaja on vastuullinen toimija, joka asettaa työssään etusijalle turvallisuuden. Turvallisuus näkökulmat otetaan huomioon jo työn suunnittelussa ja ennaltaehkäistään näin vaaratilanteita. Hän osaa arvioida muuttuvia tilanteita ja sopeuttaa toimintaansa niihin. Luonto-ohjaaja on itsevarma ja rauhallinen, myös haastavissa tilanteissa. Jokamiehenoikeudet, suunnistus- ja ensiaputaidot ovat erinomaisesti hallussa.    Luonto-ohjaaja on jatkuvasti myös ajan hermoilla liittyen uusiin alaan liittyviin teknisiin laitteisiin ja sovelluksiin.

Luonto-ohjaaja selviää itse ja ohjaamansa ryhmän kanssa vaihtuvissa ja vaativissakin maastoissa, maalla ja vedessä. Hän huolehtii omasta jaksamisestaan, niin fyysisestä kuin psyykkisestä. Ohjaaja kykenee huolehtimaan ihmisen perustarpeista: liikkuminen, ravinto ja lepo, myös vaihtuvissa olosuhteissa, kuten vaelluksilla. Hän ymmärtää näihin perustarpeisiin liittyvät vaatimukset ja pystyy soveltamaan ne käytäntöön. Esimerkkinä liikkumiseen liittyvien varusteiden ja oikeanlaisen pukeutumisen merkityksen sekä ravinnon merkityksen hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta.     

Luonto-ohjaajalla on kynnen aluset mustana ja kovettumat kämmenissä. Hän rakastaa ruumillisen työn ja liikunnan tuottamaa väsymyksen tunnetta kehossaan. Hänellä on punaiset posket, tuulen tuivertama tukka ja mustikasta sininen suu. Hänen sisällään läikähtää kun hän näkee lapsen hiljaisena kalastamassa, riemuissaan kiipeämässä puuhun tai ihmeissään osoittelemassa solisevaa puroa. Hän rakastaa puhdasta lähiruokaa, marjoja, sieniä ja luonnon yrttejä. Metsästys ja kalastus ovat luonteva osa hänen elämää.  

Ihminen kaipaa onnistumisen kokemuksia, itsensä ylittämistä, uuden oppimista ja elämyksiä. Luonto on usein itsessään jo elämys, joten ihmeitä ei tarvita positiiviseen luontokokemukseen. Kaupungistunut ihminen on kuitenkin usein hyvinkin vieraantunut luonnosta. Pelottavat uhkakuvat esim. globalisaatiosta, luonnon tuhoutumisesta ja ilmastonmuutoksesta nousevat mediankin ansiosta yhä useammin ihmisten eteen. Luonto tulee olemaan tulevaisuuden trendi useammallakin eri sektorilla, mm. matkailu-, vapaa-aika- ja hyvinvointialalla. Yrittäjähenkinen luonto-ohjaaja näkee tässä valtavan mahdollisuuden, myös kansainvälisille markkinoille.

Luonto-ohjaaja tarvitsee asiakkaita, luontoon lähtijöitä. Hän tarvitsee idean siitä, miksi hänen kohderyhmänsä maksaisi siitä, että juuri hän saa viedä heidät luontoon ja tuottaa heille elämyksiä siellä. Luonto-ohjaaja tarvitsee sekä taloudellista että tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvää osaamista. Hän on myös rohkea verkostuja ja yhteistyötaitoinen, koska alan palvelut ovat jakautuneet hyvin monipuolisesti ja ovat osaltaan riipuvaisia toisistaan.

Luonto-ohjaaja näkee luonnon mahdollisuutena, voimavarana. Luonto-ohjaaja on luontevasti omana itsenään osa luontoa ja ympäristöä. Hän rakastaa ulkoilmaa. Hän on sisäistänyt, että luonto ei ole vain se metsä jossain, josta kerätään marjoja ja sieniä. Se ei ole vain vaellusreitti lapissa, jonne mennään kerran vuodessa. Luonto ei ole vain turtureita, järviä, jokia tai meren rantaa. Se on muutakin kuin karhuja, hirviä tai oravia. Toki luonto on noita edellä mainittujakin. Luonto-ohjaaja ymmärtää ja omalla toiminnallaan osoittaa, että luonto on koko ajan ympärillämme ja jokainen arkipäivän valinta on osa luontoa. Luonto-ohjaaja ei siis lähde luontoon, hän on osa sitä. Koko ajan.

SWOT -analyysiin voisin palata ihan erilisessä postauksessa, mutta siihen tuli siis valita tuote, palvelu tai toiminta mikä minua kiinnostaa eniten. Tämähän on se ensimmäinen idea siihen minun juttuun, mitä kohti mennään ja mitä aletaan nyt ideoimaan lisää ja työstämään. Otsikoksi kirjasin: Liikuntapalveluita, ulkoilmatreenejä luonnossa

Nyt se on siis tehty. Tavoitteita asetettu, ylös kirjoitettu ja vielä julkisestikin kuulutettu. Eikös se ole niin, että kun tavoitteet sanotaan ääneen, niiden toteutumisen eteen ollaan silloin valmiita sitoutumaan paremmin. Ne eivät ole enää vain haaveita, vaan oikeasti tavoitteita.

 

Avainsanat: ,

Hanna Uusitalo

Hanna Uusitalo, VOIMAHOTON

Hanna on oman elämänsä huippu-urheilija. Perhe-elämää, CrossFittiä, luontoliikuntaa ja valmennusta. Koulutukseltaan Hanna on liikunnanohjaaja (AMK) ja parhaillaan hän opiskelee luonto-ohjaajaksi.

Kommentit (0)

Kaikkien kommenttien tarkastus on käytössä. Ethän siis lähetä kommenttiasi useampaan kertaan, kiitos.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *