Arvot

Arvot ovat valintoja ohjaavia periaatteita, joihin on kiteytetty yhteinen ymmärrys siitä, mikä on tärkeää ja mitä kohti kannattaa mennä. Arvomme ovat kaiken toimintamme perusta. Arvot yhdistävät meitä ja ohjaavat jokapäiväisiä valintojamme. Ne myös kuvastavat sitä, millainen Fitlandia on, millaista sisältöä Fitlandiassa tuotetaan ja mihin suuntaan olemme kehittymässä.

Fitlandian arvot ovat: 

VASTUULLISUUS

Kun puhutaan terveydestä ja liikkumisesta täytyy ottaa vastuu siitä mitä tietoa jakaa. Vastuullisuuden nojalla emme voi lähteä jokaisen uuden liikkumis- ja syömistrendin mukaan elleivät ne oikeasti edistä ihmisten hyvinvointia. Fitlandian sisällön tuottavat asiantuntijat, jotka voivat seisoa tuotetun sisällön takana.

Vastuullisuus

INSPIROINTI

Liikkuminen on parhaimmillaan silloin, kun siihen tulee positiivinen riippuvuus ja siitä nauttii. Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni löytäisi inspiraation ja liikkumisen ilon Fitlandian kautta.

Inspirointi

POSITIIVISUUS

Fitlandiassa pyritään aina positiivisuuteen. Jokaisen Fitlandian artikkelin taustalla on pyrkimys siihen, että elämänlaatu ja terveys kohenevat. Positiivisuus on tervettä, negatiivisuus ei. Fitlandiassa ei ole tilaa turhalle negatiivisuudelle.

Positiivisuus

FITLANDIA.fi – naisille jotka juoksevat omia polkujaan